Brdo (Kethode) džamija

Džemat Brdo džamije pripada grupi starih gradskih tuzlanskih džemata. Nalazi se na lijevoj obali rijeke Jale, na južnoj strani Tuzle, na padinama Iličince, i pripadaju mu mahale: Brdo, Čikma, dio ulice Dr. Mehmeda Šerbića, Breza i dio Mejdana. Poznata je kao i Kethoda džamija, Arapčica, Mesdžid Osmana Ćehaje. Kako se iz naziva vidi u mahali je prije 1600. godine Ćehaja (Kethode) Osman podigao mesdžid, po kome se ta mahala tako i prozvala. Iz kasnijih izvora saznajemo da je njen osnivač morao bit sudionik u iskorištavanju slane vode, pa je jedan dio prihoda zavještao za izdržavanje mesdžida, odnosno godine 1701. godine spominje se plaćanje spomenutog mesdžida službenicima slane vode.

S dvorištem, džamija zauzima prostor od 1.931m2 . Džamija ima 14 prozora sa drvenim okvirima pravougaonih dimenzija 60×90 cm, te su prozori raspoređeni u dvije etaže. Na donjim prozorima su demiri od kovanog željeza, a na nekim gornjim prozorima postavljeni su mušepci od drveta. U džamiji se obavlja beš vakat, i ostali propisani namazi, te mektepska nastava. Džamija je građena od drvene japije rigolovane zemljinim blokovima. Debljina zidova iznosi 70 cm. S vanjske strane zidovi džamije su presvučeni malterom i narandžastom fasadom, a s unutrašnje strane su bijele boje. Na ulazu u džamiju je predulaz, natkriven jedinstvenim džamijskim četverovodnim krovom i ograđen visokim mušepcima. Iznad ulaznih vrata nalazi se veoma upečatljiv polukružni ukrasni detalj u obliku polukružnog kolskog točka.
Neposredno uz džamiju, lijevo od njenog ulaza, nalazi se prostrano mezarje Musafirac. Zašto je tako nazvano nema pouzdanih saznanja, ali se pretpostavlja da su u njemu ukopovani musafiri. U mezarju se nalazi veliki broj starih nišana od kamena, sa i bez natpisa. U ovoj džamiji se tradicionalno uči sehurska mukabela više od 150 godina. Tako je i danas. Imam ovog džemata je Husein-ef. Resić.

Svečanost povodom završetka rekonstrukcije Brđanske džamije u Tuzli upriličena je u nedjelju, 16. decembra 2018. godine poslije akšam-namaza. Svečanom programu su prisustvovali muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, glavni tuzlanski imam Ahmed-ef. Huskanović, tadanšnji predsjednik Hasan-ef. Spahić, tuzlanski imami, vakifi, kao i veliki broj džematlija ovog tuzlanskog, ali i okolnih džemata.
Ovom posljednom rekonstrukcijom džamiji su vraćene neke njene ranije posebnosti, kao što su drveni prozori i drveni plafon. Rekonstrukcija je trajala oko tri mjeseca, a ovo je dosada najtemeljitija adaptacija ove stare i prepoznatljive tuzlanske džamije.

Imam, hatib i muallim je Husejn-ef. Resić.

(Informacije o džematu su preuzete iz Monografije Tuzlanski džemati, autora Šefke Sulejmanovića – Tuzla 2016. godine).