Džamija OKOC Tušanj-Slatina

Omladinski kulturno-obrazovni centar „Tušanj-Slatina“ nalazi se na mjestu nekadašnje Tušanjske džamije. Kako je u džematu Tušanj izgrađena nova džamija na drugoj lokaciji, ovaj se centar, u simboličkom smislu, može vezivati za nekadašnju Bijelu džamiju, koja je bila situirana na prostoru između današnjeg centra i Šarene džamije na Skveru, „malo u strani iznad ceste“ u ulici poznatoj kao ulici VI bosanske brigade, ili danas ulica Safvet-bega Bašagića.1

Omladinski kulturno-obrazovni centar „Tušanj-Slatina“ u Tuzli, modernog dizajna i funkcionalnosti, svečano je otvoren 2013. godine. Kao što se iz samog naziva može razumjeti, Centar se nalazi na razmeđu dviju tuzlanskih mahala, Tušanj i Slatina.

Pored džamije, Centar ima i druge funkcionalne sadržaje. Njegova infrastrukturalna koncepcija prilagođena je zadovoljavanju vjerskih i kulturnih potreba muslimana pomenutih tuzlanskih naselja, ali i za kulturno-obrazovne potrebe mladih u Tuzli.

Pogledati: Refik M.Hadžimehanović, „Ljetopis tuzlanskih džamija“, Takvim za 1982, Sarajevo 1981, 122-124.

IMG 52d59715a2c9124b712c799778b3bf21 V

OPCIJA 2

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu