Džamija u džematu Brdo (Kethode)

Džamiju je podigao ćehaja Osman prije 1600. godine. Rekonstrukcija džamije je izvršena 1991. godine. Rekonstrukcija sofe, fasade, munare izvršena je 1998. Godine kada je u džamiju uvedena voda, izgrađena abdesthana i uvedeno grijanje. Dimenzije džamije su 9 x 13,5 m sa sofama. Drvena munara je visoka 10 m. Džamija je sagrađena od ćerpića. Debljina zidova iznosi 70 cm.

Brdo džamija se nalazi u tuzlanskom naselju Donje Brdo, na lijevoj obali rijeke Jale, više Jalske džamije. I ova, kao i druge tuzlanske džamije, ima više naziva, kao što su: Kethode džamija, Arapčica, Donje Brdo, Brdska i sl.

Iako je nekoliko puta adaptirana, džamija nije znatnije mijenjala svoj prvobitni izgled.

Oko džamije se nalazi manje dvorište. Neposredno uz džamiju, nalazi se prostrano mezarje Musafirac.

Baner

az


Vaktija

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu