Džamija u Donjoj Obodnici

Nova džamija u džematu Donja Obodnica izgrađena je na mjestu gdje je prije bila stara džamija, koja je sagrađena 1878. godine. Munara je bila iz krova sve do 1961. kada je obavljena rekonstrukcija. Zbog njene dotrajalosti prišlo se izgradnji nove džamije. Početak izgradnje je 14.10.2000., a svečano je otvorena 17.08.2003. godine. Dimenzije su 12 x x9 m., a visina munare je 24 m.

Pored džamije u Kamenjašima se nalazi i mesdžid. Isiti je postojao između 1895. i 1900. godine. Od 1990. godine zbog dotrajalosti nije više bio u funkciji pa se pristupilo izgradnji novog mekteba. Gradnja je započela 2008. godine. Mesdžid je svečano otvoren 26. juna 2011. Godine.

U zaseoku Repuševac Ramo Joldić je uvakufio zemljište za izgradnju mesdžida te je u istom planirana izgradnja mesdžida za potrebe održavanja mektepske nastave i adekvatnog prostora za teravih-namaz.

15 vecer kurana

OPCIJA 2

 

zekatpreporod

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu