Džamija u džematu Krojčica

Izgradnja džamije u džematu Krojčica počela je 18.08.2001. godine, a datum svečanog otvorenja je 18.06.2006. godine.

Dimenzije džamije su 10 x 11 m. Visina munare je 26 m. U sklopu džamije nalazi se mektebska učionica 5 x 4 m. Džamija je izgrađena isključivo vlastitim sredstvima džematlija. Od početka izgradnje za nepuna tri mjeseca džamija je bila osposobljena za obavljanje namaza.

omladinski kurg 2019

Linkovi

az bih tz iz bir radiu iz bih vd iz bih mftz preporod halal link medresa link medresa link

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


facebook 2

Menu