Džamija u džematu Pasci

Izgradnja džamije u džematu Pasci počela je 1966. godine, a završena je 1973. godine. Dimenzije džamije su 12x10

m., a visina munare je 33 m. Unutrašnje zidne površine oslikane su šablonskom ornamentikom u kombinaciji plave, svijetlozelene i zlatne boje. Oko džamije se nalazi prostran harem, površine oko 15 dunuma. U haremu se nalazi još jedan vakufski objekat u kojem se smještene mektepske učionice, gasulhana, ostava za ogrjev i kotlovnica.

Godine 2000. izvršena je rekonstrukcija krova.

omladinski kurg 2019

Linkovi

az bih tz iz bir radiu iz bih vd iz bih mftz preporod halal link medresa link medresa link

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


facebook 2

Menu