Džamija u džematu Slavinovići

Bijela džamija u Slavinovićima je izgrađena na prostoru gdje je prije bio mesdžid. Izgradnja džamije je počela 1990. godine i za relativno kratko vrijeme objekat je izgrađen. Zbog agresije na BiH otvorenje džamije je bilo 1997. godine.

Džamiju su izgradile džematlije džemata Slavinovići isključivo svojim sredstvima.

Dimenzije džamije su 13x11 m., sa velikim predulazom i četiri kupole. Munara je visoka 42 m. i izgrađena je od betonskih elemenata sa dubokim šerefom na 36. om metru visine. U sklopu džamije izgrađena je učionica, poslovni prostor i kotlovnica.

STAZAMA2018

Linkovi

az bih tz iz bir radiu iz bih vd iz bih mftz preporod halal link medresa link medresa link

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


facebook 2

Menu