Džamija Tewba u Gornjim Čaklovićima

Zbog praktičnih vjerskih potreba mještana, kao i zbog udaljenosti džamije u Simin Hanu i Donjim Čaklovićima mještani su donijeli odluku da izgrade prikladan objekat koji bi mogao udovoljavati njihovim svakodnevnim vjerskim potrebama. Tako je izgrađena prva džamija u navedenom naselju, kojoj gravitira preko 200 domaćinstava. Prema organizacionom ustrojstvu Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, džamija pripada džematu Simin Hanu, ali praktično funkcioniše kao zaseban džemat. Džamijski objekat projektovan je na lokaciji iznad tunela Čaklovići. Do njegove lokacije omogućen je kolski prilaz makadamskim putem. Prva džuma-namaz obavljena je 5. jula 2013. godine. Ovim ibadetom džamija je redovno otvorena, a uskoro se može očekivati i njezino svečano otvorenje. U pripremi je realizacija druge faze izgradnje džamije i uređenja džamijskog kompleksa, a što podrazumijeva: zasada voćnjaka, izgradnja sportskog poligona, tri šadrvana, mini kuhinje, parking prostora i sl. Njena izgradnja započela je 12. oktobra 2012. godine, a svečano je otvorena 05. avgusta 2018. godine. Izgradnja je trajala nepunu godinu, a džamija se nalazi na parceli od dva dunuma, koju su uvakufili braća Enver i Nedžad Durmić rodom iz Vlasenice.

Džamija obuhvata oko 170 m2 korisne površine što podrazumjeva molitveni prostor, mahfil, učionicu, ulazni hol, abdesthane, toalet, tuš kabine, kotlovnicu i trijem (terasu). Prema organizacijskom ustrojstvu džamija pripada džematu Simin Han.

U džamiji se redovno održava mektepska nastava subotom i nedjeljom, dva puta sedmično održava se halka Kur'ana (muška i ženska) i sl. Hatib i muallim u ovoj džamiji je Jasmin-ef. Nedimović. 

(Informacije o džematu su preuzete iz Monografije Tuzlanski džemati, autora Šefke Sulejmanovića - Tuzla 2016. godine)

 

IMG 6802c21355a23b47eec4ab5924f9bc34 V

OPCIJA 2

 

pod nebom vedre vjere

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu