Džamija u Mramoru

Džamija je izgrađena u blizini Osnovne škole „Mramor“. U arhitektonskom smislu džamija pripada grupi jednoprostornih džamija s četvorovodnim krovom i drvenom munarom. Osim temeljnih traka, džamija je u potpunosti izgrađena od drveta.
Tlocrtna koncepcija objekta je kvadratnog oblika 8x8 m.
Ovakve džamije danas predstavljaju pravu rijetkost, a u prvim stoljećima osmanske uprave u našim krajevima bile su najrasprostanjeniji tip džamija. Ova lijepa montažna džamija od drveta može biti urnek izgradnji tradicionalne bosanske džamije.

Džamija je radno otvorena 26. juna 2014. godine, a svečano otvorenje džamije je upriličeno 01. oktobra 2016. godine.

omladinski kurg 2019

Linkovi

az bih tz iz bir radiu iz bih vd iz bih mftz preporod halal link medresa link medresa link

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


facebook 2

Menu