Džindijska (Huseina Čauša) džamija

Džindijska džamija se prvi put spominje 1701. godine. Ona je mahalska džamija koja je u prošlosti imala određeni džemat. Locirana je na tlu koji tone. Više puta je obnavljana, ali je uvijek zadržavala svoj prvobitni izgled. Temeljito je rekonstruisana 1863/64. godine, kao i 1961. godine. Kvadratnog je oblika, dimenzija 7x7m.. Ima 16 prozora. Uz džamiju se nalazi prislonjena drvena munara. Ispred džamije nalazi se trijem (dvije manje sofe).

Džamija je arhitektonski najvrednija džamija s drvenom munarom u Tuzli. Sagradio je Mustafa džindija u drugoj polovini XVI vijeka na sjevernoj strani.

Džindijska džamija je tipična mahalska džamija, koja je u prošlosti imala svoj džemat. Više puta je renovirana ali najvjerovatnije nije bitnije mijenjala svoj izgled i dimenzije. Džindić džamija spada u red veoma značajnih objekata islamske arhitekture iz osmanlijskog perioda. Danas je pod zaštitom države kao historijski spomenik.

Džamija je okružena dvorištem površine 2.165 m². S lijeve strane džamije nalaze se dva velika nišana sa turbanima, od kojih je jedan s nečitljivim natpisom. Preptpostavlja se da je tu ukopan Husejin čauš, koji se spominje kao obnovitelj džamije.

omladinski kurg 2019

Linkovi

az bih tz iz bir radiu iz bih vd iz bih mftz preporod halal link medresa link medresa link

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


facebook 2

Menu