Stara džamija u Dobrnji

Stara džamija u Dobrnji je sagrađena u periodu od 1937 - 1939. godine. Džamija je renovirana 1964. godine. Renoviranje je obuhvatilo nulovanje unutarnjih zidova, prekrivanje munare i druge radove. Džamija je veličine 11x13 m., sa ulaznim trijemom veličine 3x2 m. Munara je visoka 27 m., a izgrađena je od kamena krečnjaka.

15 vecer kurana

OPCIJA 2

 

zekatpreporod

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu