Medžlis

Medžlis Islamske zajednice Tuzla

Medžlis Islamske zajednice Tuzla spada u red najmnogoljudnijih medžlisa u Bosni i Hercegovini. 

Teško je kazati kada je ustanovljena prva organizaciona struktura Islamske zajednice na području Tuzle. U domenu Vjerske uprave donesena su četiri ustava Islamske zajednice, što je imalo i neposredne implikacije na ustroj Zajednice u Tuzli.  Ustavom Islamske vjerske zajednice iz 1947. godine, Tuzla je bila sjedište Vakufskog povjerenstva, da bi se ta odrednica neznatno terminološki izmijenila ustavom Islamske vjerske zajednice iz 1959. godine u Povjerenstvo Islamske vjerske zajednice. Ustavom iz 1969. godine uvedena je odrednica odbor Islamske zajednice, koji je definiran kao osnovni organ Islamske zajednice na svom području.
Uporedo s nizom procesa na području Muftiluka tuzlanskog teklo je i kadrovsko obnavljanje i jačanje rada Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Medžlis danas ima razvijene stručne i administrativne službe s kvalificiranim zaposlenicima, čime se postiže kvalitetna vjerska edukacija, te pravna i ekonomska sigurnost rada Medžlisa. Vjersko-prosvjetna, Administrativno-pravna, Finansijsko-računovodstvena i Tehnička služba obuhvataju i koordiniraju cjelokupan rad Medžlisa.
Na području Medžlisa posljednjih godina dinamično se vrši proces kadrovskih promjena i stručnog unaprijeđenja postojećih zaposlenika, tako da je sve veći broj imama s titulom hafiza i naučnim stepenima.
Prema Izvještaju o radu Vjersko-prosvjetne službe Medžlisa za 2016. godinu, vjerski život je organizovan u 27 džemata.
Do 1991. godine na području Medžlisa, bilo je svega 12 džamija, od toga 7 u gradi i 5 u gravitirajućim džematima. Danas na području Medžlisa Tuzla ima 41 džamija.

 

IMG aac3b1834b95df65566a0e48040eb4dd V

az


Vaktija

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu