Rusmir-ef. Šadić

Imam, hatib i muallim u Čaršijskoj džamiji

Mjesto i datum rođenja:
Brčko, 01. 03. 1982. godine

Obrazovanje:
2001. - završio Behram-begovu medresu u Tuzli
2006. - diplomirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu
2011. -  završio prvi ciklus studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za filozofiju
2012. - magistrirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za filozofiju i sociologiju
2017. - doktorirao na  Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 
Profesionalni (radni angažman):
2007. – 2009. - predavač islamske vjeronauke u OŠ „Sjenjak“
2007. - 2011. - imam, hatib i muallim u Arslan-aginoj džamiji, Medžlis Islamske zajednice Tuzla
2011. – danas -  imam, hatib i muallim u Čaršijskoj džamiji, Medžlis Islamske zajednice Tuzla
 
Akademski angažman:
- „Komunikacija kao izvor egzistencije“, Logos: časopis za filozofiju i religiju, broj 1. (2013.) Tuzla: Dijalog – centar za promociju kulture i dijaloga
- „Transcendencija u Jaspersovoj filozofiji egzistencije“, Znakovi vremena: časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu, dvobroj 57/58, (2012.) Sarajevo: Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“.
- “Filozofija prirode u mišljenju Ibn Sinaa, Friedricha Schellinga i Stephena Hawkinga“, Beharistan: časopis za iranistiku i islamsku kulturu, broj 15., (2011.) Sarajevo: Kulturni Centar IR Iran.
- “Nedžmuddin Kubra i derviški red kubrewiyya“, Znakovi vremena: časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu, dvobroj 48/49, (2010.) Sarajevo: Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“.
- „Fenomenologija 'srca' iz perspektive islamskog ezoterizma“, Godišnjak Medžlisa islamske zajednice Tuzla, br.1., (2010.) Tuzla
- Ihvanus-safa i njihovo učenje u svjetlu bioetičkog učenja ( Naučna konferencija; 12. Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 2013.)
 
Poznavanje stranih jezika:
Engleski i arapski
 
Bračno stanje:
Oženjen

omladinski kurg 2019

Linkovi

az bih tz iz bir radiu iz bih vd iz bih mftz preporod halal link medresa link medresa link

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


facebook 2

Menu