Tekstovi

Previous Next

Turalibegova 934x1024 1Hafiz Merim-ef. Đulović, imam džamije Gazi Turali-beg

Hutba: Dan Medžlisa IZ-e Tuzla - Dan potpisivanja Gazi Turali-begove vakufname

„Hvala Bogu koji zna svako stanje, koji poznaje tajnu i sve što je javno, Velikom i Uzvišenom, koji je obećao onima koji u ime Njegovo dijele imetke ono što oko nije ni vidjelo, ni uho čulo, niti je kome moglo na um pasti.
Milost Božija i mir neka je sa Poslanikom, s.a.v.s., koji je poslan da objasni što je zabranjeno i što je dozvoljeno, koji je istinu govorio i kojem su vjerovali sve što je govorio, našem pejgamberu Muhammedu, odabranom i najljepših svojstava, njegovim svim drugovima i rodu, i to milost i mir koji će vječno trajati, dok teče jutara i večeri.“

Previous Next

d5da4de85386ea84b3820d4b2686bc26 crop 9Mr. Esnaf-ef. Imamović, imam i hatib Svijetle džamije u Slavinovićima

BISMILLAHI-RRAHMANI-RRAHIM

Allahu Uzvišenom zahvaljujemo na Njegovim svekolikim blagodatima kojim nas daruje, a u njima nalazimo radost, okrepu i nadu da istrajavamo i da Mu stalno budemo zahvalni. Neka su Allahovi blagoslovi i mir na poslanika Muhammeda a.s. koji je poslan ljudskom rodu kao radosna vijesti i opomena prije isteka zemaljskog vremena.

Previous Next

kupolaMr. Esnaf-ef. Imamović, imam i hatib Svijetle džamije u Slavinovićima
 
BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM 
 
Allahu Uzvišenom zahvaljujemo na Njegovim svekolikim blagodatima kojim nas daruje, a u njima nalazimo radost, okrepu i nadu da istrajavamo i da Mu stalno budemo zahvalni. Neka su Allahovi blagoslovi i mir na poslanika Muhammeda a.s. koji je poslan ljudskom rodu kao radosna vijesti i opomena prije isteka zemaljskog vremena.

Stranica 1 od 2

IMG 28d80f849c34b83266b147a8cf7f799a V

az


Vaktija

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


Menu