Tekstovi

Previous Next

Ispituj sam sebe

sudMudrost je smatrati sebe robom, pokornim Gospodaru. Razboritost je biti spreman da dočekaš smrt. Oštroumnost je prezirati obmane ovoga svijeta.

Hrabrost je boriti se protiv iskušenja šejtana. Iskrenost je naoružati se uvjerenjem da se djela čine u ime Boga, a ne zbog hvalisanja pred drugima. Odgovornost je biti svjestan posljedica naših postupaka u odnosu na naše bližnje. Opasnost je činiti grijehe, biti potčinjen taštini i nemaru koje ne donose ništa drugo osim poniženja i prezrenosti.

Mejmun Ibn Mehren je rekao: „Čovjek ne može biti pobožan ukoliko ne preispita sebe samog“

Hasanu El- Basri je govorio, „O čedo Ademovo! Umireš sam, ulaziš u grob sam, bit ćeš proživljen sam i odgovarat ćeš sam!“

Ostalo je upamćeno da je Ibrahim Ibn Edhem kazao : „Čovjek treba da položi odgovornost pred sobom prije nego što položi odgovornost pred drugima“.

Godišnjak naslovnica preview 2

YOUTUBE

Vaktija

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


820


 

Menu