Tekstovi

Previous Next

Hutba: Brak kao intencija šerijata

Bracni parBismillahi-rrahmani-rrahim

Allahu Uzvišenom zahvaljujemo na Njegovim svekolikim blagodatima kojim nas daruje i u kojim nalazimo radost i nadu da istrajavamo i da Mu stalno budemo zahvalni. Neka su Allahovi blagoslovi i mir na poslanika Muhammeda, a.s., koji je poslan ljudskom rodu kao radosna vijesti i opomena prije isteka zemaljskog vremena.

Draga braćo,

Islam definiše pet prioriteta, odnosno pet osnovnih ciljeva ili pet temeljnih vrijednosti: vjera, život, razum, potomstvo i imetak. U cilju očuvanja ovih vrijednosti Allah dž.š. je propisao naredbe i zabrane, pohvalne i pokuđene radnje zavisno od toga u kolikom omjeru utječu na pet pomenutih prioriteta.

Allah dž.š. je naredio ili preporučio sve ono što održava, čuva, štiti i unapređuje ove prioritete, a sve što ih narušava, neutrališe, blokira ili im šteti, Allaha dž.š. je zabranio ili pokudio shodno tome koliko to djelo negativno utječe na njih.

Briga o potomstvu spada u primarne ciljeve šerijata zbog neophodnosti produžetka ljudske vrste. Stoga, primarni cilj braka jeste upravo održavanje i produžetak ljudske vrste, dok zadovoljavanje strasti spada u sekundarni cilj braka. Potpunost ovog cilja ogleda se i kroz čuvanje porijekla i časti. Allah dž.š. je propisao brak kao jedini legitiman način produženja ljudske vrste. Kaže Allah dž.š.: "Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. I neka se suzdrže oni koji se nemaju mogućnosti oženiti, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne!" (En-Nur, 32-33) 

(...) onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom; ili - eto vam onih koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati." (En-Nisa', 3)

U mnogim hadisima Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, podstiče na brak: „O mladići, ko je od vas u mogućnosti da se oženi neka to učini, jer će mu to pomoći da sačuva spolni organ (od zinaluka) i pogled. A ko ne može, neka posti, to će ga onda sačuvati od grijeha (bluda).“ I rekao je: „Ženite one koje rađaju, koje vole svoje muževe jer ću se ja na Sudnjem danu ponositi vašim mnoštvom nad ostalim narodima.“ Poslanik kaže: „Brak je moja praksa (sunet), pa ko ga ostavi ne slijedi mene.“
Čovjek brakom čuva porijeklo i svoju čast, izvršava Allahove naredbe i slijedi sunnet Muhammeda a.s. Gledano sa aspekta intencija šerijata brak je fardi kifaje (kolektivna obaveza). Međutim, gledano sa pravnog aspekta brak može biti i fardi ajn (lična obaveza), pogotovo onome ko se boji da će pasti u grijeh. Također, može biti i sunnet ukoliko je osiguran produžetak ljudske vrste, a on se ne boji da će počiniti zinaluk.
Brak je čvrsta veza kojoj teže čista čovjekova priroda i vjerski propisi. On pruža smiraj, ljubav i milost. Njegovim sklapanjem srca se zbližavaju i dobija se potomstvo.

Sve čari života i lagodnog uživanja ostvaruju se kroz skladan brak. Supružnici su sretni onda kada su oboje u vjeri, kada su lijepog morala i usmjereni ka iskrenoj ljubavi. Oni poštuju međusobna prava i obaveze i savjetuju jedno drugo. Kada se međusobne obaveze ispunjavaju, rezultat biva radost i sreća, a problemi nestaju ili bivaju neznatni. Na taj način ostvaruje se skladnost u porodici i zajednici. Moralnost porodice znači i moralnu stabilnost društva.

Stoga je islam usmjerio brigu ka afirmaciji i očuvanju bračne zajednice, učinivši brak svjetionikom u moru dunjalučkih izazova. Čovjek stupanjem u brak dobija životnu saputnicu sa kojom gaji iskrenu ljubav, dijeli trenutke sreće, ali i dunjalučke izazove.
Uzvišeni kaže: "I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju." (Er-Rum 21)
Institucijom braka dolazi do povezivanja i porodica, što je vrlo bitna karika u skladnim društvenim odnosima. Povezivanje i održavanje veza, posebno rodbinskih, snažno utječe na međusobno potpomaganje.

Supružnici će stupanjem u brak Allahovom voljom dobiti i dijete. Ako ga lijepo odgoje, ono će biti njihova radost u životu i lijep spomen nakon smrti.
Brak čuva društvo od moralnog sunovrata i štiti supružnike od mnogih smrtonosnih bolesti koje su rezultat nemoralnog života.

U kontekstu vremena i prostora gdje živimo važno je napomenuti da brak doprinosi i stjecanju imetka. Ova činjenica je mnogim ljudima nepoznata, a naročito onima koji izbjegavaju brak bojeći se siromaštva. A Allah dž.š. kaže: "Udajite neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna." (En-Nur, 32) Također, Poslanik a.s. je rekao: “Trojicu će Allah pomoći: onog ko stupi u brak kako bi sačuvao svoju čednost, dužnika koji želi izmiriti dug i borca na Božijem putu.”

U suštini, brakom se stječu mnoge prednosti i blagodati, dok se izbjegavanjem braka one gube.

S druge strane, zanemarivanjem institucije braka narušavaju se društveni odnosi i zanemaruje primarni cilj brige o potomstvu.

Navest ćemo samo neke posljedice:
- povreda i gubljenje časti, što dovodi do ubistava, nereda pa i do ratova,
- miješanje i gubljenje porijekla (danas mnogi ne znaju ko im je otac ili ko su mu djeca),
- prekid ili gubljenje potomstva, jer bludnik nema za cilj porod već zadovoljavanje strasti,
- međusobno ubijanje, širenje nemorala i rasprostranjivanje bluda koji dovodi do pokvarenosti te raznih zaraznih oboljenja, a najgore od toga jesu musibeti, nesreće koje nas zadese zbog zinaluka.

Zato je Allah dž.š. strogo zabranio blud (zinaluk) i za njega propisao strogu kaznu, javno bičevanje sa 100 udaraca za onoga ko još nije stupio u brak i smrt kamenovanjem za onoga koji je bio ili je trenutno u braku. Čak je zabranjeno sve što približava bludu, od pogleda, dodira i osamljivanja. Allah kaže: "I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!" (Isra', 32)

Kaže Ibnul-Kajjim r.a.: „Ništa nije štetnije za srce i vjeru od zinaluka i homoseksualizma, oni imaju poseban utjecaj na udaljavanje srca od Allaha dž.š. jer su to najpoganiji grijesi...“ Na drugom mjestu kaže: „Štetnost bluda ogleda se u suprotnosti i neskladu sa redom na ovom svijetu.“ Dakle, smatra da su ti grijesi uzrok nereda na Zemlji.

Kako vidimo, islam podstiče na brak kao jedini legitiman način produžetka ljudske vrste, istovremeno zabranjujući sve druge načine koji se, na veliku žalost, sve više šire. Očita je pojava negativnih trendova koji zahvataju naše društvo. Jedan od njih jeste odgađanaje ženidbe i udaje te pribjegavanje drugim metodama da se zadovolji ova potreba. Mnogi žive zajedno, kako kažu, ''bez obaveza'', ''da probaju jesu li jedno za drugo'', te na taj način izrode djecu i na kraju se raziđu. Sve više je onih koji zbog nekakve karijere odgađaju brak. Rezultat toga biva da dožive i pozne godine a ne osnuju porodice. Isto tako, razni apetiti koji su naslijeđeni od drugih, poput pravila da on ili ona moraju imati stalni posao, da ima ovo ili ono, utječu na prolongiranje udaje i ženidbe. Poražavajuće su činjenice koje ukazuju da je više umrlih nego rođenih. Nekada je u pojedinim školama bilo nekoliko odjeljenja jednog razreda, a sada se u učionici kombinuje više razreda.

Draga braćo, omladino, ne odgađajte brak! Uz dobru volju, požrtvovanost i organizaciju sve obaveze se mogu uskladiti. Kao što se može raditi, može se i studirati i u isto vrijeme biti muž ili žena, otac ili majka. Ne treba se bojati životnih izazova, pogotovo siromaštva, jer supružnik u brak donosi nafaku koju je Allah propisao svakom živom biću.

Molim Allah dž.š., da uputi našu omladinu, da pobijede šejtana i novonastale izazove i da praktikuju ovaj sunet našeg Poslanika, s.a.v.s.

Amin!

 

Petak, 19. mart 2021. godine

Mr. Esnaf-ef. Imamović, imam Svijetle džamije - Slavinovići-Hukići

IMG 6802c21355a23b47eec4ab5924f9bc34 V

OPCIJA 2

 

pod nebom vedre vjere

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije... 

Menu