Tekstovi

Previous Next

IMG 20200929 202753U našem lijepom bosanskom jeziku ima jedan orijentalizam, riječ koja je u njega došla iz orijentalnih jezika (prisutna je u sva tri: arapskom, perzijskom i turskom), a radi se o izrazu harabatija. Ona izvorno znači: dotrajala, stara, zapuštena kuća ili ruina, ruševina.

Previous Next

d5da4de85386ea84b3820d4b2686bc26 crop 9„Vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju to im vjeru povećava i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.“ (El-Enfal, 2)

Previous Next

hutba tekst“Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svom nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.” (El-Ahzab, 36)

Previous Next

red harmonija„I reci: Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome Koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti.“ (Et-Tevba: 105).

IMG 6802c21355a23b47eec4ab5924f9bc34 V

OPCIJA 2

 

pod nebom vedre vjere

 

 

YOUTUBE

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


Menu