Vijesti

Previous Next

Govor koji srca plijeni

kur an 5Kada Allah sakupi vjernike na Sudnjem danu, kazuju sufije, pozvat će Davuda, a.s., da uči Zebur. „Jeste li čuli ikad išta ljepše?“, upitat će Tvorac, a sva stvorenja će odgovoriti da nisu nikad čuli ništa ljepše od Davudovog Zebura. Potom će Allah pozvati Muhammeda, a.s., da uči Kur'an. I opet će upitati sve prisutne jesu li čuli išta ljepše. Odgovorit će da nikad nisu čuli ništa ljepše od Kur'ana koji bude učio Muhammed, a. s.

A onda će sam Allah učiti Svoj Kur'an. Prisutni će slušati Neizrecivo.

Jednom prilikom El-Velid b. El-Mugire došao je kod Božijeg Poslanika, neka je na njega Allahov mir i blagoslov, pa mu Poslanik poče učiti Kur'an. To se El-Mugiru duboko dojmilo, pa je omekšao i raznježio se prema Poslaniku.

Čuvši za to, Ebu Džehl mu je odmah došao i rekao: „Amidža, tvoji ljudi su se dogovorili i skupili nešto novca da ti daju. Otiđi kod Muhammeda i zamoli ga da odustane od toga što radi!“ Na to je El-Velid rekao: „Kurejševići znaju da sam ja među najbogatijim.“ „Onda nešto reci da čuje svijet kako osuđuješ i mrziš“, rekao je Ebu Džehl.

„ A šta da kažem?“,odgovorio je El-Velid. „Tako mi Allaha, među vama nema niko ko od mene bolje poznaje poeziju, ni redžez, ni kasidu, ni ono što su spjevali pjesnici, ni što se pripisuje džinima. Tako mi Allaha, ono što govori on, ne liči ničemu od navedenog. Tako mi Allaha, u njegovim riječima ima nešto slatko, a na njemu ljupkost što plijeni. Stoji iza govornice koja blista od dna do vrha. Njegove riječi nadmašuju sve, a njih ništa. One pred sobom ruše sve na što naiđu...“

11 juli u Tuzli

YOUTUBE

Vaktija

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


820


 

Menu