Vijesti

Previous Next

Uputstvo o postupanju s kurbanom i kurbanskom kožicom

kurbanMuslimani na području Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini će u danima Kurban-bajrama izvršiti propis kurbana.

Obred žrtve kurbana je definiran u propisima Islama, a kojeg su muslimani dužni primjenjivati prilikom klanja stoke (brava ili goveda).
U okviru donesenih propisa i aktuelne situacije sa pandemijom koronavirusa Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini putem Uprave za vjerske poslove donio je Uputstvo za postupanje s kurbanom i kurbanskom kožicom.

Neke od detalja pomenutog Uputstva donosimo u nastavku:
1. Muslimani koji su pripremili životinju za izvršenje propisa kurbana, dužni su primjeniti propise u pogledu zdravlja, starosne dobi i drugih osobina odabrane životinje.
2. Sam čin žrtvovanja životinje provesti prema propisima Islama.
3. Obradu mesa i svih dijelova kurbana obaviti tako da se ne umanji vrijednost ispravnog izvršenja propisa.
4. Podjelu kurbanskog mesa vršiti uz primjenu svih epidemioloških mjera zaštite od širenja zaraze koronavirusom.
5. Nejestive dijelove kurbana (unutrica i sl.) zbrinuti na ekološki prihvatljiv način u skladu sa propisima Islama i važećim propisima Državnih organa.
6. Rijaset Islamske zajednice preporučuje muslimanima da kožicu kurbana - bravčeta zbrinu na ekološki prihvatljiv način ili obrade i zadrže za svoje potrebe (postekija za klanjanje namaza i sl.). Oni koji to nisu u stanju učiniti, predate će je na sabirno mjesto.

Sabirno mjesto za prikupljanje kurbanskog mesa u Tuzli će organizirati Regionalni odbor Mehrameta u Tuzli. Prijem kurbanskog mesa će biti osiguran na dvije lokacije i to: u prostorijama Narodne kuhinje Imaret u Tuzli i prostorijama nekadašnje kasarne “Nesib Malkić” u Gornjim Dubravama.
Sabirna mjesta za prikupljanje kurbanskih kožica biti će na nekoliko lokacija i to u tuzlanskim džematima: Hadžijska džamija, džamija Miladije, džamija Ševar-Kiseljak, džamija Dobrnja, džamija Plane, džamija Pasci, džamija “Kralj Abdullah” i Bijela džamija u Slavinovićima

11 juli u Tuzli

YOUTUBE

Vaktija

Gazi Turali-begov vakuf

Turali Begov Vakuf

Administrativno-poslovni centar „Gazi Turali-begov vakuf“ smješten je nedaleko od Gazi Turalibegove džamije.

U administrativnom dijelu zgrade vakufa smješteno je sjedište Medžlisa Islamske Tuzla.

Opširnije...


820


 

Menu